sponsoren

Supporter van Schoon
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > jaarverslagen

Maatschappelijke verantwoording

Financiële verslaglegging 2019

Het bestuur heeft de balans over 2019 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat er ongeveer voor Euro 1.100,- meer baten dan lasten zijn geweest (winst). Dit komt doordat we dit jaar 2.065 deelnemers hebben gehad, in combinatie met een tariefverhoging heeft dit geleid tot ca. 700,- meer inkomsten. Andere bijdragen aan de winst waren lagere huisvestingskosten (o.a. HF Witte Centrum), lagere vergaderkosten en lagere wandeltochtkosten.

Het volledige jaarverslag voor 2019 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

Financiële verslaglegging 2018

Het bestuur heeft de balans over 2018 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat er ongeveer €300,- aan meer baten dan lasten zijn geweest. Dit komt doordat we dit jaar 2.193 deelnemers hebben gehad. In 2017 waren dat er 1.700. Dat is bijna 500 meer deelnemers. De kosten voor verkeersregelaars en huisvestingskosten waren echter hoger dan vorig jaar. De winst van 2018 is veroorzaakt door een grote toename van het aantal deelnemers en een subsidie van de KWBN.

Het volledige jaarverslag voor 2018 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

Financiële verslaglegging 2017

Het bestuur wil graag openheid van zaken geven ten aanzien van haar in- en uitgaven. Het bestuur heeft de balans van 2017 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat een verlies is geleden van ongeveer € 750,-.Het verlies is veroorzaakt door een afname van het aantal deelnemers, terwijl de kosten voor het organiseren licht zijn toegenomen.

Het volledige jaarverslag voor 2017 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.