sponsoren

Supporter van Schoon
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > wandelreglement

Wandelreglement

Wandelregelement

Hieronder treft u de deelnemersvoorwaarden aan van de Avondvierdaagse (A4D) De Bilt-Bilthoven

1.    De A4D wordt georganiseerd door Stichting Avond4daagse De Bilt/Bilthoven  gevestigd te De Bilt (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de kWbn, wandelsport organisatie.

2.    De A4D is een sportieve, niet-competitieve, wandelprestatie. Samen wandelen draagt bij aan een mentale en fysieke gezondheid en is bovenal een gezellige activiteit. Iedereen die voldoende fysiek fit is mag deelnemen.

3.    Kinderen tot 13 jaar (basisschoolleeftijd) worden begeleidt door een volwassene (18+).

4.    Individuele deelnemers starten en eindigen de wandelavond na het laten afstempelen van de startbewijs bij het startbureau.

5.    Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen nodig hebben in geval van nood of bij calamiteiten, vragen wij hun medisch paspoort zichtbaar te dragen voor de hulpverlenende instanties.

6.    De organisatie maakt de inschrijving mogelijk voor individuele deelnemers en voor groepen. Een inschrijving is persoonlijk en definitief. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

7.    De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die tenminste 3 wandeldagen, de laatste dag daaronder begrepen, de volledige afstand gelopen heeft. De organisatie draagt het uitdelen van medailles bij grote groepen over aan de desbetreffende organisatoren.

8.    Het meenemen van huisdieren (honden) naar de start/finish locatie tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en mits deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen. Het mee laten lopen van huisdieren (honden) tijdens het wandelen is echter niet toegestaan.

9.    Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video, op social media en dergelijke.

10.  De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen t.g.v. hun deelname.

11.  De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

12.  Alle deelnemers, individuele deelnemers en in groepsverband (bijv. scholen) gedragen zich sportief, verantwoordelijk en respectvol opdat het wandelevenement veilig, schoon en gezellig verloopt. Hiertoe roept de organisatie op om extra te letten op de volgende zaken:

a.    Het correct dragen van de verkeershesjes én het bij elkaar houden van de groep (veiligheidsmaatregel);

b.    Het opvolgen van aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars, EHBO en overige A4D-medewerkers, herkenbaar aan A4D T-shirt (veiligheidsmaatregel); 

c.     Het aannemen van de vuilniszakken om tijdens het wandelen het afval te verzamelen (Nederland Schoon);

d.    Het elkaar helpen in het begeleiden van de jonge wandelaars opdat deze veilig en respectvol voor hun omgeving de afstanden weten af te leggen.

13.  De organisatie werkt samen met haar sponsoren om een gezonde levensstijl te promoten en vraagt de begeleiders hierin een passend voorbeeld voor de kinderen te zijn.

14.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de organisatie zich hierover uitspreken.

15.  Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met dit reglement.

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement tijdens de wandeldagen zichtbaar is opgehangen in de nabijheid van het startbureau.