1. Home
  2.  » Jaarverslagen

Maatschappelijke verantwoording

Financiele verslaglegging over 2022

Het bestuur heeft de balans en resultatenrekening over 2021 opgemaakt. Door Corona is er geen reguliere avondvierdaagse wandelweek geweest. We hebben over 2021 een verlies geleden van Euro 423,75. Dit werd veroorzaakt onvermijdbare operationele doorlopende kosten: kosten ING Bank, kosten webhosting en kosten om te voldoen aan nieuwe wetgeving inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Het beknopte jaarverslag voor 2022 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

 

Financiële verslaglegging over 2021

Het bestuur heeft de balans en resultatenrekening over 2021 opgemaakt. Door Corona is er geen reguliere avondvierdaagse wandelweek geweest. We hebben wel de ‘Home Edition’ georganiseerd, waarbij er individueel en in kleine groepjes een eigen wandelprogramma gelopen kon. Hier is weinig gebruik van gemaakt. We hebben over 2021 een verlies geleden van € 432,79. Dit werd veroorzaakt door onvermijdbare operationele doorlopende kosten: kosten ING Bank, kosten webhosting en kosten om te voldoen aan nieuwe wetgeving inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Het beknopte jaarverslag voor 2021 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

Financiële verslaglegging over 2020

Het bestuur heeft de balans en resultatenrekening over 2020 opgemaakt. Door Corona is er geen reguliere avondvierdaagse wandelweek geweest. We hebben wel de ‘Home Edition’ georganiseerd, waarbij er individueel en in kleine groepjes een eigen wandelprogramma gelopen kon. We hebben over 2020 een verlies geleden van € 495,91. Dit werd veroorzaakt doordat de gemeente nog rekeningen heeft verstuurd voor vergunningen uit 2018 en 2019 en ICT kosten vanwege de verhuizing van onze website.

Het beknopte jaarverslag voor 2020 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

 

Financiële verslaglegging over 2019

Het bestuur heeft de balans over 2019 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat er ongeveer voor € 1.100,- meer baten dan lasten zijn geweest (winst). Dit komt doordat we dit jaar 2.065 deelnemers hebben gehad, in combinatie met een tariefverhoging heeft dit geleid tot ca. € 700,- meer inkomsten. Andere bijdragen aan de winst waren lagere huisvestingskosten (o.a. HF Witte Centrum), lagere vergaderkosten en lagere wandeltochtkosten.

Het volledige jaarverslag voor 2019 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

Financiële verslaglegging over 2018

Het bestuur heeft de balans over 2018 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat er ongeveer € 300,- aan meer baten dan lasten zijn geweest. Dit komt doordat we dit jaar 2.193 deelnemers hebben gehad. In 2017 waren dat er 1.700. Dat is bijna 500 meer deelnemers. De kosten voor verkeersregelaars en huisvestingskosten waren echter hoger dan vorig jaar. De winst van 2018 is veroorzaakt door een grote toename van het aantal deelnemers en een subsidie van de KWBN.

Het volledige jaarverslag voor 2018 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.

Financiële verslaglegging over 2017

Het bestuur wil graag openheid van zaken geven ten aanzien van haar in- en uitgaven. Het bestuur heeft de balans van 2017 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat een verlies is geleden van ongeveer € 750,-.Het verlies is veroorzaakt door een afname van het aantal deelnemers, terwijl de kosten voor het organiseren licht zijn toegenomen.

Het volledige jaarverslag voor 2017 (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.